Ngày 17/07/2019
17:00 VĐQG Việt Nam TP.HCM vs SHB Đà Nẵng TTTV, FPT TH, FPT Play, HTV TT
17:00 VĐQG Việt Nam Quảng Nam vs Hải Phòng TTTV
17:00 VĐQG Việt Nam Nam Định vs Thanh Hóa BĐTV, FPT Play, K+PM
17:00 VĐQG Việt Nam Khánh Hòa vs BCM Bình Dương VTV6, BĐTV HD, BTV2
18:00 VĐQG Việt Nam Than Quảng Ninh vs Viettel TTTT HD, FPT TH, FPT Play
19:00 VĐQG Việt Nam Hà Nội FC vs HA Gia Lai VTV6, FPT Play, BĐTV, K+PM