Ngày 28/01/2022
00:15 VLWC KV Châu Á Arập Xêut vs Oman VTV6
Ngày 01/02/2022
19:00 VLWC KV Châu Á Việt Nam vs Trung Quốc VTV5, VTV6, FPT Play